Rapportere salget for bedre oversikt og forecast.

Bronto salgsrapportering gir brukerne enkel og effektiv tilgang til å rapportere fra web og mobil.

Be om tilbud

Funksjoner

 • Rapporter salg og caser fra web og mobil
 • Varslinger for å oppmuntre og etterspørre på SMS og epost
 • Enkel rapportering tilpasset travle selgere
 • Prosjekt og gruppebasert rapportering
 • Analyse av prospects og salg
 • Automatiserte rapport
 • Konkuransestatistikk
 • CRM oversikt kunder
 • Detaljert rapporter på web og fileksport
 • Statistikk med enkle oversikter

Selgere og administratorer

 • Løsningen er lagt opp slik at det er er et absolutt minimum som kreves av selgerne, her kan selger enkelt rapportere fra web og mobil evt påminnet av en sms.
 • Administrator har full oversikt over salgstall i real-time.
 • Løsningen gir detaljer på hver selger, måling mot budsjett, fordeling mellom selgere og detaljdata om hver rapporteringspunkt.

Forecast

 • Løsningen kan settes opp slik at selgerne rapporterer case hvor de vurdere sansynlighet for salg til gitt tidspunkt.
 • Administrator vil her få en detaljert oversikt med info om forventet omsetning.