Tidsrapportering -registrer timeforbruk og oppmøte.

Bronto tidsrapportering gir alle brukere tilgang til et enkelt web og mobilbasert verktøy. Løsningen finnes også tilpasset salgsrapportering.

Be om tilbud

Tidsrapportering

 • Enkett å rapporte for brukerne
 • Støtter overtid og avspassering
 • Støtter flexitid, ferie og fravær
 • Statistikkoversikt
 • Oversikt over avdelinger, underavdelinger og enkeltbrukere
 • Rapportering fra mobil
 • Webbasert løsning, trenger ingen installasjon
 • Excel-eksport
 • Lønnsgrunnlag for regnskap/lønn
 • Fakturagrunnlag
 • Fordelingsstatistikk
 • Rapporter med detaljer

.

Oppmøte/stemplingsur

 • Støtte for fingerprint, pinkode og kort
 • Støtte for flere lokasjoner og mobil stempling
 • Mulighet for å oppgi grunn ved utskjekk
 • Oversikt over avvik som for kort arbeidstid og for sen ankomst
 • Se alle ansattes lokasjon og status live
 • Statistikk og detaljer over alle ansatte og timebruk
 • Rapporter med detaljer
 • Lønnsgrunnlag for regnskap/lønn

.

Salgsrapportering

 • Rapporter salg og caser fra web og mobil
 • Varslinger for å oppmuntre og etterspørre på SMS og epost
 • Enkel rapportering tilpasset travle selgere
 • Prosjekt og gruppebasert rapportering
 • Analyse av prospects og salg
 • Automatiserte rapport
 • Konkuransestatistikk
 • CRM oversikt kunder
 • Detaljert rapporter på web og fileksport
 • Statistikk med enkle oversikter

Hvorfor Bronto rapportering