Tilpassede løsninger

Bronto team er et development team som kan utvikle softwareløsninger tilpasset konkrete behov.

Be om tilbud

Hva er mulig?

  • Alt er mulig, spørsmålet er bare hvordan man best skal gjøre det.
  • Vi utvikler på åpne platformer og kan ta utgangspunkt i våre basisprodukter innen rapportering, mobilteknologi og CRM.
  • Vi er veldig gjerne med inn i en tidlig prosess slik at vi sammen kan avstemme hva dere ønsker.

Hva er prosessen?

  • Prosessen i et IT prosjekt er erfaringsvis vanskelig for en kunde, det er et ukjent fagområde.
  • Det er helt sentralt at vi tar rollen som tolk slik at prosessen kan forstås av ikke-faglige. Vi kan jobbe mot ferdig teknisk spesifikasjon eller selv sette opp spesifikasjon basert på ønsker eller beskrivelser.
  • Vi følger opp med rapporter inne i prosjektet og tar med kunde i dellasneringer og testfaser.

Web eller app?

  • Det er ikke lengre et valg om du skal utvikle for web eller app. Det er ofte at dette gjøres med i en felles prosess som resulterer i både en app og webfunksjon.
  • Det er noen funksjoner som kun er tilgjengelige gjennom release som app som feks telefonens kamera.
  • Prosessene er like og teknologien er ofte lik.
  • Gjennom å se på dine konkrete behov vil vi levere til riktig platform.