Våre referanser

Sammen med vår strategiske samarbeidspartner Social Minds AS er det levert CRM fordelsprogram til Tilbordsgruppen. Bronto CRM teknologi er sentral i gruppens satsning innen loyalitsprogram. Løsningen er også integrert mot andre teknologiske platformer som gruppen benytter.
Sammen men Tilbords er også Brontoprodukter levert til bryllupsportalen Mitt Bryllup.

Gjennom en årrekke har Bronto sine produkter blitt brukt av Netcom og Netcom sine salgskanaler. CRM, salgsrapportering og dedikerte bookingløsninger har vært levert.

Petrell er en sterk leverandør av software til petroliumsindustrien. Bronto CRM er levert og tilpasset for administrasjon av deres egne løsninger mot kunder.

Hotelgruppen har fått levert salgsrapporteringsløsninger fra Bronto.
Teknologien er hostet på Bronto servere og følges opp av vårt team.

Bronto har hatt et langt og godt samarbeid med Heimdal bolig. Selskapet er eiendomsutvikler og leverandør av boliger til et stort marked i Norge.
Bronto løsninger er her levert basert på CRM og tilpasset til en rekke funksjoner i gruppen.

 

Bronto er levert til Trondheim parkering for oppfølging av intern administasjon og tidsrapportering.
Teknologien er levert for web og iOS/Android app.

Bronto har levert en tilpasset løsning for CRM system til Tobb for interne rutiner og kundeoppfølging

Telenor og salgspartnere har fått levert CRM base for slagsrapportering og oppfølgingsverktøy.

 

Bronto har levert og tilpasset løsniner for iPad basert signatur og adminstrasjon av bestillingssystemer for Point.

Våre tjenester

Vi i Bronto leverer ferdige produkter som vi kan tilpasse til dine behov.

Om oss

Vi er en dynamisk organisasjon og har en kort og effektiv vei fra behov til ferdig produkt i markedet. Kontakt oss for å vite mer om våre produkter eller snakke om tilpassede løsninger for web, mobil og app.